Beginn Ende Preis  
 
24.02.24 UBI WE 01/24Preis ab €155 Maximal 6 Plätze frei
 
25.02.24
 
155,00 €
 

 
 
23.03.24 UBI WE 02/24Preis ab €155 Maximal 6 Plätze frei
 
24.03.24
 
155,00 €
 

 
 
20.04.24 UBI WE 03/24Preis ab €155 Maximal 6 Plätze frei
 
21.04.24
 
155,00 €
 

 
 
10.08.24 UBI WE 04/24Preis ab €155 Maximal 6 Plätze frei
 
11.08.24
 
155,00 €
 

 
 
09.11.24 UBI WE 07/24Preis ab €155 Maximal 6 Plätze frei
 
10.11.24
 
155,00 €