Beginn Ende Preis  
 
24.02.24 SRC WE 01/24Preis ab €195 Maximal 6 Plätze frei
 
25.02.24
 
195,00 €
 

 
 
23.03.24 SRC WE 02/24Preis ab €195 Maximal 6 Plätze frei
 
24.03.24
 
195,00 €
 

 
 
20.04.24 SRC WE 03/24Preis ab €195 Maximal 6 Plätze frei
 
21.04.24
 
195,00 €
 

 
 
10.08.24 SRC WE 04/24Preis ab €195 Maximal 6 Plätze frei
 
11.08.24
 
195,00 €
 

 
 
09.11.24 SRC WE 07/24Preis ab €195 Maximal 6 Plätze frei
 
10.11.24
 
195,00 €