Beginn Ende Preis  
 
17.06.19 UBI 05/19Preis ab €135 Maximal 8 Plätze frei
 
20.06.19
 
€ 135.00
 

 
 
22.07.19 UBI 06/19Preis ab €135 Maximal 8 Plätze frei
 
25.07.19
 
€ 135.00
 

 
 
19.08.19 UBI 07/19Preis ab €135 Maximal 8 Plätze frei
 
22.08.19
 
€ 135.00
 

 
 
14.10.19 UBI 08/19Preis ab €135 Maximal 8 Plätze frei
 
17.10.19
 
€ 135.00