Beginn Ende Preis  
 
05.08.24 KiKu 02/24Preis ab €445 Maximal 18 Plätze frei
 
16.08.24
 
445,00 €
 

(nur 3 Plätze frei)
 
19.08.24 KiKu 03/24Preis ab €445 Maximal 18 Plätze frei
 
30.08.24
 
445,00 €
 

(nur 1 Platz frei)