Beginn Ende Preis  
 
03.05.24 KW 01/24Preis ab €295 Maximal 9 Plätze frei
 
05.05.24
 
295,00 €
 

(nur 1 Platz frei)
 
07.06.24 KW 02/24Preis ab €295 Maximal 9 Plätze frei
 
09.06.24
 
295,00 €
 

 
 
28.06.24 KW 03/24Preis ab €295 Maximal 9 Plätze frei
 
30.06.24
 
295,00 €
 

 
 
02.08.24 KW 04/24Preis ab €295 Maximal 9 Plätze frei
 
04.08.24
 
295,00 €
 

 
 
20.09.24 KW 05/24Preis ab €295 Maximal 9 Plätze frei
 
22.09.24
 
295,00 €